VICTOR RAMSTRÖM

Informatör och förtroendevald

Sagovägen 11, 393 52 Kalmar

mail@victorramstrom.se

0705-457719

OM MIG


Jobbar som informatör för POSK - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan sedan augusti 2018.

Engagerad i Svenska kyrkan som bland annat förtroendevald på riks, stift och lokalnivå.

Uppdrag jag har som förtroendevald:

  • Ledamot i kyrkomötet
  • 2:e vice ordförande i stiftsfullmäktige i Växjö stift
  • Ledamot i kyrkofullmäktige i Kalmar pastorat
  • Ordförande i kyrkorådet i Kalmar pastorat
  • Ordförande i arbetsutskottet i Kalmar pastorat

Övriga uppdrag:

  • Ordförande i POSK i Växjö stift
  • Ordförande i POSK i Kalmar pastorat
  • Vice ordförande i Brf Trollet
  • Kassör Svenska Kyrkans Unga i S:ta Birgitta församling

VICTOR RAMSTRÖM