Start

VICTOR RAMSTRÖM

Snickare, förtroendevald

Sagovägen 11, 393 52 Kalmar

mail@victorramstrom.se

0705-457719

OM MIG

 

Snickare mellan 7-16, i övrigt engagerad i Svenska kyrkan som bland annat förtroendevald på riks, stift och lokalnivå.

Uppdrag jag har som förtroendevald:

 • Ledamot i kyrkomötet
 • 2:e vice ordförande i stiftsfullmäktige i Växjö stift
 • Ledamot i kyrkofullmäktige i Kalmar pastorat
 • Ordförande i kyrkorådet i Kalmar pastorat
 • Ordförande i arbetsutskottet i Kalmar pastorat
 • Ordförande i församlingsrådet i S:ta Birgitta församling

Övriga uppdrag:

 • Ordförande i POSK i Växjö stift
 • Ordförande i POSK i Kalmar pastorat
 • Ersättare i POSKs styrelse
 • Vice ordförande i Brf Trollet
 • Kassör Svenska Kyrkans Unga i S:ta Birgitta församling

VICTOR RAMSTRÖM